Home  >  Zeer vroege maisrassen

Zeer vroege maisrassen

Zeer vroege mais: Pyroxenia is een ras dat met een FAO van 130 (zeer vroeg) geschikt is voor de late inzaai. Dit biedt mogelijkheden om na een aantal grassneden toch een volwaardig gewas mais te telen. Pyroxenia kan nog tot half juni ingezaaid worden. Onder redelijke omstandigheden zal dit ras 30-40 ton per ha snijmais leveren. het ras wordt daarom ook steeds populairder in Nederland. Bestel daarom dit jaar Pyroxenia in de maiszaadshop.